Kontrol af Nordjysk Naturkød

Pr. 1. maj 2016: Alle leverandører skal være godkendt af                                        Dyrenes Beskyttelse

 

Konceptholder skal i henhold til lovgivningen kunne dokumentere, at oplysninger om Nordjysk Naturkød er korrekte og ikke vildledende. Særligt for oksekød er det lovbefalet, at man skal dokumentere forhold omkring oksekød, som konceptet anpriser. Dokumentationen sker i form af et kontrolsystem, der bygger på producentens egenkontrol og konceptholders audit.

 

Konceptholder har et egenkontrolprogram, som er godkendt af Fødevareregionen.

 

Producenten er ansvarlig for, at konceptet efterleves i primærproduktionen, og at egenkontrollen udføres i overensstemmelse med konceptet, kontrakten/aftalen/leveringserklæringen og det til enhver tid gældende egenkontrolprogram.